Historia parafii

Miejscowość Krzywa Wieś i Podlesie należały do parafii w Kamieniu. Pragnieniem ludzi było mieć własnego duszpasterza oraz świątynię. Msze Święte niedzielne dla starszych i chorych w Podlesiu i Krzywej Wsi, jako zalążek duszpasterstwa, były od czasu do czasu odprawiane od 1975 r. w domach prywatnych. Z czasem odbywały się w każdą niedzielę. W 1981 r. padła propozycja budowy kościoła w Podlesiu a Mszę Świętą zaczęto odprawiać zaadaptowanym magazynie na materiały budowlane. Po wybudowaniu kościoła w Podlesiu staraniem ks. Tadeusza Wójcickiego, Komitetu Budowy i mieszkańców Podlesia i parafian z Kamienia i Krzywej Wsi, w czasie jego poświęcenia poswatała propozycja, aby powoli przygotować powołanie samodzielnej parafii. Kościół w Podlesiu został poświęcony w 1984 r. a konsekrowany 22. 09. 1991 r. Natomiast w 1983 r. w Krzywej Wsi poświęcono drewniany kościół - kaplicę, gdzie przeniesiono odprawianie Mszy Świętej z domów prywatnych. Od tego czasu także mieszkańcy Krzywej Wsi myśleli o utworzeniu samodzielnej jednostki duszpasterskiej. Obie miejscowości włączono więc do nowej parafii Krzywa Wieś ? Podlesie, posiadającej wówczas kościół w Podlesiu i drewnianą kaplicę w Krzywej Wsi. Erygował ją dnia 12. 07. 1988 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Rydzik. Nowy proboszcz kontynuował rozpoczętą przez ks. Tadeusza Wójcickiego budowę nowego kościoła w Krzywej Wsi od roku 1988. Kościół parafialny w Krzywej Wsi został pobłogosławiony 22. 09. 1991 r. Uroczystej konsekracji kościoła i ołtarza w Krzywej Wsi dokonał ks. Bp Kazimierz Górny , Biskup Rzeszowski, w dniu 14. 08. 2008 r. Następnie decyzją tegoż Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego 1. 10. 2009 r. w Podlesiu została erygowana samodzielna parafia Matki Bożej Częstochowskiej, której proboszczem został ks. mgr Stanisław Buszta. Od tego wspominanego dnia 1. 10. 2009 r. parafia w Kamieniu Krzywej Wsi funkcjonuje samodzielnie bez kościoła filialnego w Podlesiu, który od tej pory jest siedzibą nowej parafii. Od roku 1988 nieustannie trwa budowa Kościoła Duchowego i materialnego. Parafia św. Maksymiliana Kolbe od roku 2016 otrzymała nowy adres, który aktualnie jest następujący. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kamieniu, ul. Krzywa Wieś 161. Po 2009 roku parafia została zmodernizowana. Na to złożyły się następujące inwestycje: Wymiana pieca z tradycyjnego na gazowy, wymiana nagłośnienia kościoła, modernizacja chóru muzycznego tj. założyliśmy nową podłogę, zakupiliśmy nowe organy, pinio elektroniczne Yamaha oraz nowe nagłośnienie na potrzeby zespołu parafialnego, który często muzykuje w czasie nabożeństw. W 2015 roku kościół został na nowo pomalowany i zamontowana została nowa rzeźbiona w drewnie Droga Krzyżowa będąca rękodziełem pana Józefa Ożoga z Kamienia. Kościół jest wyposażony w pomieszczenie z sarkofagiem chłodzonym gdzie składane są ciała zmarłych parafian w czasie do pogrzebu. Dzięki powyższym pracom kościół stał się bardziej funkcjonalnym miejscem spełniającym liczne oczekiwania parafian. Od 2016 roku postępują prace modernizacyjne w budynku plebanii, czyli ocieplenie, elewacja, obejście brukowe, wymiana okien i drzwi oraz liczne prace remontowe polegające namalowaniu wnętrz itd. Od roku 2018 obok pieca węglowego jest alternatywnie kocioł gazowy. Planowane są kolejne zadania tj. montaż solarnego ogrzewania wody użytkowej, fotowoltaika w budynku plebanii. W kościele Byłoby wskazane wymienić okna, drzwi i wykonać ocieplenie budynku. Z pomocą Boża to będzie zrealizowane. Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1988-1991, poświęcony 22.09.1991 r., konsekrowany 14. 08. 2008 r. Ks. Piotr Kuźniar

Parafia w liczbach

Rok erygowania
Parafian
Grup parafialnych