Komunikat dotyczący pierwszych piątków i sobót

KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii
W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej
Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego
względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk
dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca,
które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych
owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.
Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami
dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:  prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej
przeszkodzie.
; ? w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się
ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem
dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;  dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu
piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia
sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość
owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie
przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc; ? zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we
właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do
sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję
oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej
(pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia
sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można
się wyspowiadać.
. Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP
Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.
1 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do
obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński
„Notitiae” 37 (2001) 190-194). 2 Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji
trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]
3
Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296. 4
Por. KKK 1452.Powrót