11 IX 2022 r.

Krzywa Wieś, 2022 – 09 – 11

Ogłoszenia Parafialne
(do użytku wewnętrznego)

 

  1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

  1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W dniach od 11 do 17 września br. będziemy przeżywać 12. Tydzień Wychowania. Jego hasłem są Jezusowe słowa: „ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Natomiast postacią 12. Tygodnia Wychowania jest św. Józef Bilczewski, arcybiskup Lwowa, którego setną rocznicę śmierci będziemy obchodzić w 2023 r. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

 

  1. Dzisiaj przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Niech dobry Bóg okaże miłosierdzie wszystkim, którzy zginęli w terrorystycznych zamachach.

 

  1. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

 

  1. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

 

  1. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

 

  1. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

 

  1. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.

 

  1. W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;

– piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.

 

  1. Intencje Mszy św.

Pon       7.00  +Władysław Oczkowski (od siostry Krystyny z rodziną
18.00  1. O zdrowie i błogosławieństwo dla sióstr z Róży Renaty Rzeszutek
2. Jarosław (27)
wt          7.00  +Helena Dudzik (od córki Renaty z rodziną)
18.00  1. +Jarosław (28)
2. W intencji Bogu wiadomej
śr          7.00  +Zofia Przybysz (od rodziny Olszowy)
18.00  1. O zdrowie dla Franciszki Krawczyk
2. +Jarosław (29)
czw       7.00  +Maria Sądej (od Teresy i Emilki Klocek)
18.00  +Jarosław (30)
pt          7.00  +Janina Iskra (1)
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
sob        7.00  +Jan Gutowski (od córki Ewy z rodziną)
18.00  +Janina Iskra (2)
niedziela, 18 września
8.00              +Janina Iskra (3)
11.00              W int. dziecka i rodziny w dniu chrztu Adriana

 

 

 Powrót